ביטוחים בהשכרת רכב בחו"ל

Main Content

כללי

תנאי הביטוח הכלולים בהשכרה, וכן תנאי השכירות, משתנים מספק לספק וממדינה למדינה וקיימים הבדלים מהותיים בין היבשות השונות.

תנאי הכיסוי הביטוחי הכלולים והמחייבים הינם כפי המפורט בחוזה השכירות אשר עליו חותם השוכר בעת לקיחת הרכב בלבד. על השוכר החובה לוודא כי הביטוחים הכלולים בשובר הרכב וחוזה השכירות תואמים את צרכיו.

מודגש כי כל הביטוחים המפורטים אינם מכסים בכל מקרה נזקים ל: מרכב התחתון (בהתאם להגדרת ספק הרכב), למצמד, לריפודים, לזגוגיות ולנזקים שנגרמו כתוצאה מנהיגה במצב שיכרות או תחת השפעת סמים, נהיגה רשלנית כפי הגדרתה על ידי ספק הרכב או נהיגה על שטחים לא סלולים, נזקי טבע, השארת המפתח במכונית ללא השגחה, דמי ניקיון הרכב במקרה שהוחזר מלוכלך מעבר לסביר כמפורט לעיל .
ביטוחים אלה גם אינם מכסים נזקים לצמיגים או טיפול בתיקון תקרים וכל הוצאה עקיפה ונלווית הקשורה בכך. שימו לב כי על פי התקנה האירופאית אין חובה להימצאות גלגל רזרבי ברכב, אלא רק ערכת תיקון זמנית עד החלפת הגלגל.

ניתן להרחיב את תוכנית ההשכרה שלכם לתוכנית "אלומה אקסטרה" כדי לכסות עלויות נזק במקרים מסויימים שבדרך כלל מוחרגים בביטוח הבסיסי (כמו נזק לצמיגים, למרכב התחתון, לשמשות ולמראות, למצמד ולמצבר הרכב ועוד). למידע נוסף על תוכנית "אלומה אקסטרה" לחצו כאן.

תנאי מקדמי לכיסוי הביטוחי הינו כי על כל נזק שנגרם לרכב במהלך ההשכרה ידווח השוכר באופן מיידי הן למשטרה המקומית והן לספק הרכב, ישמור מסמכים המעידים על כך ויפעל לפי הוראותיהם.

ביטוח זה איננו כלול במסגרת שובר השכירות והינו ביטוח אישי שיש לרוכשו באופן עצמאי. ביטוח זה מכסה את שוכר הרכב במקרים של נזקי גוף הנגרמים לו כתוצאה מתאונת דרכים בעודו ברכב השכור וכולל במרבית המקרים גם אבדן רכוש וציוד אישי בגין פריצה לרכב השכור. ביטוח זה ניתן לעיתים לרכישה ישירות מספק הרכב בחו"ל או מחברות הביטוח או קופות החולים השונות בישראל.
בכל מקרה אלומה תיירות לא תהא אחראית לנזקי גוף ו/או רכוש הנגרמים לשוכר או הנוסעים עימו ומי ומטעמם ככל שהנזק קשור בביצוע ההזמנה בפועל מול ספק הרכב ובמהלך תקופת ההשכרה.

שימו לב, כי ייתכן וספק הרכב יציע לשוכר ביטוחים נוספים, אשר כבר כלולים או שאינם כלולים בשובר השכירות. אם השוכר בחר לרכוש ביטוחים אלה ואישר זאת בחתימת ידו על גבי חוזה השכירות, הוא יישא בחיוב נוסף בהתאם למחירון הספק.

ניתן לעיתים לבטל תוספות אלה תוך שעות בודדות מרגע חתימת חוזה השכירות, וזאת רק באמצעות פנייה ישירה בלבד של השוכר אל ספק הרכב ועל פי הסכמתו ושיקול דעתו של ספק הרכב. בכל מקרה אלומה תיירות אינה אחראית להחזר כספי בגין ביטוחים ו/או תוספות שנרכשו ישירות אצל ספק הרכב.

Loss Damage Waiver - מכסה את השוכר במקרה של נזק רכוש שנגרם לרכב השכור במהלך השכירות, לרבות גניבתו. ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות בארה"ב, בכפוף לדמי ההשתתפות העצמית המפורטים בשובר.

 

ביטוח אחריות השוכר לנזקי רכוש/גוף לצד ג', הכלול על פי רוב במחירי השכרת הרכב בארה"ב, מעניק כיסוי מינימלי בלבד לשוכר הרכב או לנהג הנוסף הרשום בחוזה השכירות.
עם זאת, ספקי הרכב השונים בארה"ב מציעים הרחבה לכיסוי זה עד לסכום של מיליון דולר למקרה ולתקופת שכירות. הרחבה זו, הקרויה SLI - Supplement Liability Insurance או EP - Extended Protection, כלולה במחיר השכירות של אלומה לארה"ב ומצויינת בשובר.
ביטוח זה בכל מקרה איננו כולל ביטוח תאונות אישיות לנהג ולנוסעים ברכב השכור.

Collision/Loss Damage Waiver - מכסה את השוכר במקרה של נזק רכוש שנגרם לרכב השכור במהלך השכירות, למעט גניבת הרכב.
ברוב המדינות וספקי הרכב קיימת השתתפות עצמית מינימלית שחלה על השוכר בכל מקרה של נזק, גם אם הנזק נגרם ע"י צד ג' או שלא באשמת השוכר.
ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות, למעט דמי ההשתתפות העצמית המפורטים בשובר, ולמעט דמי אדמיניסטרציה הנגבים בכל מקרה ללא קשר למהות הנזק.

שימו לב כי קיימות מדינות ספציפיות, לרוב ביבשת דרום אמריקה, בהן חלות הגבלות מיוחדות לתחום ההשתתפות העצמית וביטוח צד ג' - הנושא משתנה בין ספק לספק ויפורט על גבי שובר השכירות.

Theft Protection - מכסה את השוכר במקרה של גניבת הרכב השכור או חלקים ממנו.

ברוב המדינות וספקי הרכב קיימת השתתפות עצמית מינימלית שחלה על השוכר במקרה גניבה.
ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות, למעט דמי ההשתתפות העצמית המפורטם בשובר.

במרבית מדינות העולם, למעט בארה"ב, ביטוח זה הינו חובה ועל כן כלול במסגרת ביטוח ה CDW על פי הקבוע בחוק באותה מדינה.

ביטוח זה בכל מקרה איננו כולל ביטוח תאונות אישיות לנהג ולנוסעים ברכב השכור.
שימו לב כי קיימות מדינות ספציפיות, לרוב ביבשת דרום אמריקה, בהן חלות הגבלות מיוחדות לתחום ההשתתפות העצמית וביטוח צד ג' - הנושא משתנה בין ספק לספק ויפורט על גבי שובר השכירות.

ביטוח המבטל את ההשתתפות העצמית במקרה של נזק לרכב השכור (למעט דמי אדמיניסטרציה שיגבו ישירות על ידי ספק הרכב ללא קשר למהות הנזק).

בחלק מהמדינות ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות ובמקרה כזה מצוין מפורשות בשובר.
ביטוח זה מוצע גם בחו"ל על ידי ספק הרכב לכן יש להקפיד שלא לרכוש אותו שוב מספק הרכב במידה והוא כבר כלול בשובר.
לא יינתן החזר על כפל ביטוחים בכל מקרה.

ביטוח המבטל את ההשתתפות העצמית במקרה של גניבת הרכב השכור או חלקים ממנו (למעט דמי אדמיניסטרציה שיגבו ישירות על ידי ספק הרכב).

בחלק מהמדינות ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות ובמקרה כזה מצוין מפורשות בשובר.
ביטוח זה גם מוצע בחו"ל על ידי ספק הרכב לכן יש להקפיד שלא לרכוש אותו שוב מספק הרכב במידה והוא כבר כלול בשובר.
לא יינתן החזר על כפל ביטוחים בכל מקרה.

רוצים לקבל מאיתנו מבצעים ועדכונים?